ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   เรื่อง ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานประมวลผลการเรียน
     
ลงประกาศโดย :   นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร
     
ประกาศวันที่ :   8 October 2018
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620