ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   การค้างชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษา 1/2561
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานประมวลผลการเรียน
     
ลงประกาศโดย :   นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม
     
ประกาศวันที่ :   9 January 2015
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620